Paris
Относно насЕкипНовини Календар Галерия Контакт
×Относно нас ЕкипНовини Календар Галерия Контакт
Paris

Екип на проекта: 

⦿ Ръководител: Георги Анадолов

⦿ Финансово отговорно лице: Ваня Илчевска

⦿ Доц. Димитър Тюлеков, магистър по история, преподавател в Правно-исторически факултет към Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград от над 11 години.

⦿ Доц. Ангел Джонев, експерт историк, Учител по история и география, Директор на Регионален исторически музей, гр. Кюстендил от 21 г.

⦿ Доц. Румяна Карева, Експерт психолог, преподавател по ……

⦿ Ген. Стефан Стефанов, заместник председател на Съюза на запасните офицери на Р. България

⦿ Стефан Стефанов, учител историк, завършил Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със специалност история.

⦿ Кристина Ръжданова, обучител, водещ беседи

⦿ Емануела Петрова, Сътрудник комуникации и реклама

⦿ Василия Димитрова, Специалист по маркетинг, реклама и връзки с обществеността

⦿ Валери Йорданов – Треньор

⦿ Гергана Николова, специалист дизайн и предпечат

⦿ Спас Паунов, инструктор доброволец

⦿ Александър Терзийски, инструктор доброволец

⦿ Ивайло Паунов, доброволец

⦿ Вангел Коларов, помощник доброволец

⦿ Николай Христозов, инструктор доброволец

⦿ Ненчо Кичуков, инструктор доброволец

⦿ Людмил Занов, инструктор доброволец

⦿ Стоян Заров, инструктор доброволец

⦿ Давид Торосян, инструктор доброволец

Екип на проекта: 

⦿ Ръководител: Георги Анадолов

⦿ Финансово отговорно лице: Ваня Илчевска

⦿ Доц. Димитър Тюлеков, магистър по история, преподавател в Правно-исторически факултет към Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград от над 11 години.

⦿ Доц. Ангел Джонев, експерт историк, Учител по история и география, Директор на Регионален исторически музей, гр. Кюстендил от 21 г.

⦿ Доц. Румяна Карева, Експерт психолог, преподавател по ……

⦿ Ген. Стефан Стефанов, заместник председател на Съюза на запасните офицери на Р. България

⦿ Стефан Стефанов, учител историк, завършил Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със специалност история.

⦿ Кристина Ръжданова, обучител, водещ беседи

⦿ Емануела Петрова, Сътрудник комуникации и реклама

⦿ Василия Димитрова, Специалист по маркетинг, реклама и връзки с обществеността

⦿ Валери Йорданов – Треньор

⦿ Гергана Николова, специалист дизайн и предпечат

⦿ Спас Паунов, инструктор доброволец

⦿ Александър Терзийски, инструктор доброволец

⦿ Ивайло Паунов, доброволец

⦿ Вангел Коларов, помощник доброволец

⦿ Николай Христозов, инструктор доброволец

⦿ Ненчо Кичуков, инструктор доброволец

⦿ Людмил Занов, инструктор доброволец

⦿ Стоян Заров, инструктор доброволец

⦿ Давид Торосян, инструктор доброволец

Екип на проекта: 

⦿ Ръководител: Георги Анадолов

⦿ Финансово отговорно лице: Ваня Илчевска

⦿ Доц. Димитър Тюлеков, магистър по история, преподавател в Правно-исторически факултет към Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград от над 11 години.

⦿ Доц. Ангел Джонев, експерт историк, Учител по история и география, Директор на Регионален исторически музей, гр. Кюстендил от 21 г.

⦿ Доц. Румяна Карева, Експерт психолог, преподавател по ……

⦿ Ген. Стефан Стефанов, заместник председател на Съюза на запасните офицери на Р. България

⦿ Стефан Стефанов, учител историк, завършил Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със специалност история.

⦿ Кристина Ръжданова, обучител, водещ беседи

⦿ Емануела Петрова, Сътрудник комуникации и реклама

⦿ Василия Димитрова, Специалист по маркетинг, реклама и връзки с обществеността

⦿ Валери Йорданов – Треньор

⦿ Гергана Николова, специалист дизайн и предпечат

⦿ Спас Паунов, инструктор доброволец

⦿ Александър Терзийски, инструктор доброволец

⦿ Ивайло Паунов, доброволец

⦿ Вангел Коларов, помощник доброволец

⦿ Николай Христозов, инструктор доброволец

⦿ Ненчо Кичуков, инструктор доброволец

⦿ Людмил Занов, инструктор доброволец

⦿ Стоян Заров, инструктор доброволец

⦿ Давид Торосян, инструктор доброволец