Paris
Относно насЕкипНовини Календар Галерия Контакт
×Относно нас ЕкипНовини Календар Галерия Контакт
Paris

Относно нас

Какво ни очаква?

"Очакват ни 9 месеца, изпълнение с много емоции, нови приятели, предизвикателства и съвместно израстване! С екипа от специалисти и доброволци, който беше лесно за нас да сформираме, защото припознават мястото и ролята на всяка една дейност по проекта, имаме пълното спокойствие, че не просто предстоящите 9 месеца, но и с годините напред, ще успеем да дадем нашия принос за овластяване на младите хора в България и тяхната успешна реализация, където и да се намират по света!"

Кристина Ръжданова, зам.-председател на Сдружение Български щит и част от Екипа на проекта

Защо го правим?

"Защото вярваме, че създаването в участниците на разбирането, че тялото, духа и ума непрекъснато си взаимодействат, и че те определят отношението ни към живота и света, е от ключово значение за изграждането на едно будно и прогресиращо младо поколение."

Давид Торосян, член на Управителния съвет на Сдружение Български щит и част от Екипа на проекта

Как ще го постигнем?

"Като покажем на участниците, какво е да живееш здравословно и социално отговорно. За тази цел разработихме поредица от събития, които включват както история и география, така и обучения по двигателна и физическа култура, с които младите хора да знаят как сами да постигат баланс между духа и тялото."

Кристина Ръжданова, зам.-председател на Сдружение Български щит и част от Екипа на проекта

 

"Преди и след провеждане на събитията, участниците ще се включат в анкетно проучване, с което сдружението цели да установи и анализира нагласите на младите хора към теми, свързани с българските история и култура, както и нуждите им от двигателна активност."

доц. д-р Румяна Карева, преподавател в катедра Психология на Военна Академия "Г.С. Раковски", гр. София.

Какво още?

"Заслужено място в проекта има и доброволчеството като ценност, защото според нас ангажираните и активни млади хора на съвременна България, трябва да притежаваме тази ценност, за да бъде изпълнено със съдържание актуалното за нашите времена понятие "гражданско общество". Ние ще предизвикаме будните и активни млади граждани да участват в състезания и активности, които имат за цел да популяризират ролята и мястото на доброволчеството в системата за гражданско взаимодействие."

Емануела Петрова, активен деец на Сдружение Български щит и част от Екипа на проекта

 

Сдружението ще осигурява транспорт и реквизити за лагеруване на всички участници в групата 15-29 г., както и техните придружители и настойници.

За добрата организация и протичане на събитията, молим желаещите да участват да се записват предварително като се свържат с нас на тел. 0877345933 или по имейл на k.rajdanova@bulgarianshield.com

Какво ни очаква?

"Очакват ни 9 месеца, изпълнение с много емоции, нови приятели, предизвикателства и съвместно израстване! С екипа от специалисти и доброволци, който беше лесно за нас да сформираме, защото припознават мястото и ролята на всяка една дейност по проекта, имаме пълното спокойствие, че не просто предстоящите 9 месеца, но и с годините напред, ще успеем да дадем нашия принос за овластяване на младите хора в България и тяхната успешна реализация, където и да се намират по света!"

Кристина Ръжданова, зам.-председател на Сдружение Български щит и част от Екипа:

Защо го правим?

"Защото вярваме, че създаването в участниците на разбирането, че тялото, духа и ума непрекъснато си взаимодействат, и че те определят отношението ни към живота и света, е от ключово значение за изграждането на едно будно и прогресиращо младо поколение." Давид Торосян, член на Управителния съвет на Сдружение Български щит и част от Екипа

Как ще го постигнем?

"Като покажем на участниците, какво е да живееш здравословно и социално отговорно. За тази цел разработихме поредица от събития, които включват както история и география, така и обучения по двигателна и физическа култура, с които младите хора да знаят как сами да постигат баланс между духа и тялото." Кристина Ръжданова, зам.-председател на Сдружение Български щит и част от Екипа

"Преди и след провеждане на събитията, участниците ще се включат в анкетно проучване, с което сдружението цели да установи и анализира нагласите на младите хора към теми, свързани с българските история и култура, както и нуждите им от двигателна активност." доц. д-р Румяна Карева, преподавател в катедра Психология на Военна Академия "Г.С. Раковски", гр. София.

Какво още?

Заслужено място в проекта има и доброволчеството като ценност, защото според нас ангажираните и активни млади хора на съвременна България, трябва да притежаваме тази ценност, за да бъде изпълнено със съдържание актуалното за нашите времена понятие "гражданско общество". Ние ще предизвикаме будните и активни млади граждани да участват в състезания и активности, които имат за цел да популяризират ролята и мястото на доброволчеството в системата за гражданско взаимодействие. Емануела Петрова, активен деец на Сдружение Български щит и член на Екипа Сдружението ще осигурява транспорт и реквизити за лагеруване на всички участници в групата 15-29 г., както и техните придружители и настойници. За добрата организация и протичане на събитията, молим желаещите да участват да се записват предварително като се свържат с нас на тел. 0877345933 или по имейл на k.rajdanova@bulgarianshield.com "Ангажирани и осъзнати граждани на съвременна Република България" на Сдружение "Български щит" се финансира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от закона за хазарта (2023-2025) на Министерство на младежта и спорта.

Какво ни очаква?

"Очакват ни 9 месеца, изпълнение с много емоции, нови приятели, предизвикателства и съвместно израстване! С екипа от специалисти и доброволци, който беше лесно за нас да сформираме, защото припознават мястото и ролята на всяка една дейност по проекта, имаме пълното спокойствие, че не просто предстоящите 9 месеца, но и с годините напред, ще успеем да дадем нашия принос за овластяване на младите хора в България и тяхната успешна реализация, където и да се намират по света!"

Кристина Ръжданова, зам.-председател на Сдружение Български щит и част от Екипа на проекта

Защо го правим?

"Защото вярваме, че създаването в участниците на разбирането, че тялото, духа и ума непрекъснато си взаимодействат, и че те определят отношението ни към живота и света, е от ключово значение за изграждането на едно будно и прогресиращо младо поколение."

Давид Торосян, член на Управителния съвет на Сдружение Български щит и част от част от Екипа на проекта

Как ще го постигнем?

"Като покажем на участниците, какво е да живееш здравословно и социално отговорно. За тази цел разработихме поредица от събития, които включват както история и география, така и обучения по двигателна и физическа култура, с които младите хора да знаят как сами да постигат баланс между духа и тялото."

Кристина Ръжданова, зам.-председател на Сдружение Български щит и част от Екипа на проекта

 

"Преди и след провеждане на събитията, участниците ще се включат в анкетно проучване, с което сдружението цели да установи и анализира нагласите на младите хора към теми, свързани с българските история и култура, както и нуждите им от двигателна активност."

доц. д-р Румяна Карева, преподавател в катедра Психология на Военна Академия "Г.С. Раковски", гр. София.

Какво още?

"Заслужено място в проекта има и доброволчеството като ценност, защото според нас ангажираните и активни млади хора на съвременна България, трябва да притежаваме тази ценност, за да бъде изпълнено със съдържание актуалното за нашите времена понятие "гражданско общество". Ние ще предизвикаме будните и активни млади граждани да участват в състезания и активности, които имат за цел да популяризират ролята и мястото на доброволчеството в системата за гражданско взаимодействие."

Емануела Петрова, активен деец на Сдружение Български щит и част от Екипа на проекта

 

Сдружението ще осигурява транспорт и реквизити за лагеруване на всички участници в групата 15-29 г., както и техните придружители и настойници.

За добрата организация и протичане на събитията, молим желаещите да участват да се записват предварително като се свържат с нас на тел. 0877345933 или по имейл на k.rajdanova@bulgarianshield.com